Univerzitet u Brčkom

13.9.2011. Iako su obavljene brojne aktivnosti u Vladi Brčko distrikta da Brčko od oktobra postane univerzitetski grad svi procesi oko visokog obrazovanja stavljeni su u fazu razvoja jer sve pristigle inicijative nemaju okončane procese oko licenciranja ili imaju nepotpunu dokumentaciju, rekao je Rizo Čivić, šef Odjeljenja za obrazovanje.

On je istakao da sve uslove za funkcionisanje za sada u Brčkom ima jedino Ekonomski fakultet koji institucionalno pripada Univerzitetu iz Istočnog Sarajeva i čiji je zadatak da svoje akte prilagodi sa Zakonom o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH. Sve druge visokoškolske ustanove bilo da su javne ili da su osnivači privatna lica su u određenoj fazi ustanovljenja visokoškolske ustanove u skladu sa zakonskom procedurom Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu, rekao je Čivić i dodao da su izuzetak i već osnovane ustanove koje su podnijele zahtjev za formiranje dislociranih odjeljenja, kao što je učinio Univerzitet iz Sarajeva. Njemu nedostaje jedino saglasnost matičnog kantona i to za pet studijskih programa koji bi već s drugim upisnim rokom u drugoj polovini septembra mogli početi rad uz zakašnjenje od nekoliko sedmica. A to su pravo, predškolski odgoj, poljoprivreda, odnosno biljna proizvodnja, matematika i fizika. To su studijski programi za koje su Vlada i Skupština dale saglasnost da postoji opravdanost za njihov rad na području Brčko distrikta, objasnio je Čivić.

On je naglasio da na red za osnivanje čekaju Internacionalni i Evropski univerzitet, Visoka škola kozmetologije i medicinske preventive, Pedagoški koledž, Visoka škola za poslovnu informatiku, Nezavisni univerzitet iz Banjaluke i drugi.

Osnivanjem svih pomenutih studijskih programa u Brčko bi se slilo više hiljada studenata, procjenjuju u resornom Odjeljenju, što bi bilo od višestrukog značaja za razvoj ovog područja.