Ljudski resursi i zapošljavanje

  • Ostvaruje neophodne kontakte sa svim školama i predškolskim ustanovama Brčko distrikta kao i sa ostalim Odjeljenjima Vlade, kako bi obezbjedili koordinaciju u procesu upravljanja ljudskim resursima i procesom zapošljavanja.
  • Vodi ukupne procese kadrovske politike i sugeriše šefu Odjeljenja potrebne procedure za upravljanje ovim procesima.
  • Razvija procedure zapošljavanja, odgovara na zahtjeve za popunu radnih mjesta u Odjeljenju, raspisuje konkurse i vrši prijem prijava na konkurs, utvrđuje mogućnosti internog raspoređivanja i zapošljavanja, stara se o procesu otvorene konkurencije i utvrđivanja uslova za prijem u službu, priprema ugovore i rješenja kojim se regulišu radno-pravni odnosi službenika.
  • Vrši uspostavljanje i vođenje evidencije i registra zaposlenih, radnih mjesta i druge evidencije značajne za proces upravljanja ljudskim resursima i omogućava uvid u iste u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.
  • Vodi potrebne evidencije o pravima zaposlenih (plate, različite naknade, korištenje godišnjeg odmora, bolovanje, stipendiranje). Vodi aktivnosti u vezi rada auto škola i Komisije za polaganje vozačkih ispita.
  • Pomaže u donošenju planova rada defektologa osnovnih i srednjih škola.
 
Zapošljavanje u obrazovanju
zakazaniintervjuiba
rezultatiintervjuaba
respa_ba