Srednje obrazovanje

U sistemu srednjeg obrazovanja realizuju se stručni programi i programi za sticanje opštih znanja potrebnih za opitmalan intelektualni, fizički, moralni i društveni razvoj pojedinca, u skladu sa njegovim mogućnostima i sposobnostima kojima može da doprinese stvaranju društva zasnovanog na vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava te doprinese njegovom ekonomskom razvoju koji će osigurati bolji životni standard i zdraviju životnu sredinu za sve njene građane.

Opšti ciljevi obrazovanja zasnovani su na opšteprihvaćenim univerzalnim vrijednostima demokratskog društva, te vlastitim vrijednostima sistema zasnovnim na specifičnostima nacionalne, istorijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koje žive u BiH i Brčko Distriktu. Sticanjem ovog nivoa obrazovanja omogućava se dalje obrazovanje i školovanje ili uključivanje u rad svim učenicima pod jednakim uslovima uz poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda sa jednakim mogućnostima izbora zanimanja i uključivanja u evropske obrazovne sisteme u kojima se podstiče cjeloživotno učenje, ekonomski razvoj i uključivanje u evropske integracije.

 
Zapošljavanje u obrazovanju
zakazaniintervjuiba
rezultatiintervjuaba