Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja

Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja vrši stručne, administrativne i druge dužnosti iz nadležnosti Vlade koje se odnose na:

  • provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti stambenih odnosa i rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica;

  • rješavanje po zahtjevima nosilaca stanarskih prava i prava raseljenih lica na alternativni smještaj;
  • uvođenje u posjed nosilaca stanarskih prava;

  • stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva Distrikta;

  • priprema i realizacija programa obnove privatnih stambenih jedinica;

  • vođenje evidencije o raseljenim licima i utvrđivanje statusnih prava raseljenih lica;

  • saradnja sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom;

  • druge poslove određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH , kao i poslove naložene od strane Gradonačelnika i Vlade Brčko distrikta BiH.

Za izvršenje poslova iz nadležnosti ovog odjeljenja, na način propisan članom 2. ovog organizacionog plana, utvrđuju se slijedeća Pododjeljenja:

  • Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnika;
  • Pododjeljenje za pravne, administrativne i zajedničke poslove;