Testiranje - Zaposljavanje
Lista pitanja za kandidate koji konkurisu za zaposljavanje u organima javne uprave Brcko distrikta BiH, iz oblasti uprave su u skladu sa programom polaganja ispita za rad u organima uprave, pripremljena i objavljena u skladu sa članom 18. Pravilnika o zaposljavanju ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 33/14)

Nema dokumenata u odabranoj kategoriji
respa_ba
Кonkursi
Zakazani intervjui
pitanjazaposljavanjeba
Rezultati intervjua
Obrasci
Javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH
Obavještenja