Testiranje - Zaposljavanje
Lista pitanja za kandidate koji konkurisu za zaposljavanje u organima javne uprave Brcko distrikta BiH, iz oblasti uprave su u skladu sa programom polaganja ispita za rad u organima uprave, pripremljena i objavljena u skladu sa članom 18. Pravilnika o zaposljavanju ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 33/14)

KategorijeDatoteke

folder icon 0 Strucna pitanja
Od 14.11.2018. godine. pušten je u rad novi sajt Vlade,  vlada.bdcentral.net  , sve vezano za Odbor za zapošljavanje  (Stručna pitanja, Zakazani intervjui) se nalazi na stranici Kancelarije gradonačelnika kg.bdcentral.net - Zapošljavanje.
Kao i na glavnoj stranici : www.vlada.bdcentral.net u Brzim linkovima.
folder icon 3 Pitanja iz javne uprave
Od 14.11.2018. godine. pušten je novi sajt Vlade,  vlada.bdcentral.net , sve vezano za Odbor za zapošljavanje  (Stručna pitanja, Zakazani intervjui) se nalazi na stranici Kancelarije gradonačelnika http://kg.bdcentral.net/Zapošljavanje.
Kao i na glavnoj stranici : www.vlada.bdcentral.net u Brzim linkovima.

Nema dokumenata u odabranoj kategoriji
respa_ba
Кonkursi
Zakazani intervjui
pitanjazaposljavanjeba
Rezultati intervjua
Obrasci
Javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH
Obavještenja