Potpisan protokol o prekograničnoj saradnji između Vlade Brčko distrikta i opštine Pećinci

17. 8. 2010. – Gradonačelnik Brčko distrikt BiH dr. Dragan Pajić sa svojim saradnicima posjetio je opštinu Pećinci u Srbiji i potpisao je Protokol o prekograničnoj saradnji sa predsjednikom ove Opštine. Ovaj dokument omogućava unapređenje održivog privredno-ekonomskog i društvenog razvoja prekograničnih područja, zaštitu životne sredine i prirodnog i kulturnog naslijeđa. On je takođe, okvir za zajedničke aktivnosti malih razmjera koje uključuju lokalne učesnike iz prekograničnih područja.

2010-08-18-Potpisivanje_protokola_o_prekogranicnoj_saradnji-2

„Sva pozitivna iskustva i provedene implementacije opštine Pećinci, s naše strane biće pažljivo razmotrena kako bismo ih primjenili i u Brčko distriktu BiH. Jedan u nizu aktivnosti koje ćemo preduzeti jeste i uspostavljanje kontakata sa mnogim uglednim i respektabilnim preduzećima iz cijelog svijeta sa kojima je sarađivala i sarađuje opština Pećinci, kako bi izvršili prezentaciju i otvorili još veće mogućnosti razvoja Brčko distrikta BiH“, kazao je dr. Dragan Pajić gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Predsjednik opštine Pećinci Siniša Vukov je istakao da postoji dobar osnov za potpisivanje Protokola o prekograničnoj saradnji, te dodao da će biti još tema o kojima će se razgovarati kako bi se realizovale u budućnosti.

Inicijativa potpisivanja Protokola o prekograničnoj saradnji posebno nalazi uporište u komponenti Instrumenata pretpristupne pomoći – IPA za prekograničnu saradnju, kao instrument za rješavanje lokalnih problema, saradnju prekograničnih područja i razmjenu iskustava.

2010-08-18-Potpisivanje_protokola_o_prekogranicnoj_saradnji-3

„U zadnjem periodu imali smo intezivnu komunikaciju sa razvojnom agencijom opštine Pećinci. Sa potpisanim Protokolom o prekograničnoj saradnji otvorena nam je još veća mogućnost za unapređenje i saradnju između opštine Pećinci i Brčko distrikta BiH. I Srbija i BiH još uvijek su potencijalni kandidati, ali onog trenutka kada budemo kandidati za ulazak u EU otvorit će nam se mogućnost i za velike iznose iz drugih komponenti IPA fondova“, kazao je Ilija Stojanović, šef Odsjeka za evropske integracije Brčko distrikta BiH.

Međusobna saradnja opštine Pećinci i Vlade Brčko distrikta BiH obuhvatit će i aktivnosti podsticaja preduzetništva sa posebnim naglaskom na razvoj malih i srednjih preduzeća, unapređenje razvoja turizma, veza između urbanih i ruralnih područja, podsticaju i poboljšanju zajedničke zaštite životne sredine i upravljanju prirodnim i kulturnim resursima, razvijanju saradnje, kapaciteta i zajedničkog korišćenja infrastrukture, te unapređenju pravne i administrativne saradnje.