Utvrđen niz nepravilnosti u izvještaju analize učinka implementacije jednog dijela kapitalnih projekata

27.3.2014. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić i šefica Vladinog Odjeljenja za javne poslove Svjetlana Čivčić su na današnjoj konferenciji za medije predočili izvještaj analize učinka implementacije jednog dijela kapitalnih projekta iz oblasti putogradnje te ukazali na niz manjkavosti i nepravilnosti.

2014-03-27-Pres_Kapitalni_projekti2
Radi se o 14 kapitalnih projekata odabranih metodom slučajnog uzorka prije godinu dana, a na kojima je vršeno istraživanje od strane angažovane nezavisne laboratorije van Brčko distrikta BiH gdje su stručnjaci, na osnovu projektne, tenderske dokumentacije, predmjera radova, ugovornih obaveza, građevinskog dnevnika, izvršili uzorkovanje lokacija te utvrdili činjenično stanje.
"Došli smo do poražavajuće spoznaje da je svih 14 projekata tokom provedene analize dobilo negativnu ocjenu. Nijedan od navedenih projekata nije realizovan u skladu sa strukom i praksom. Ovaj izvještaj me je kao gradonačelnika jako razočarao zbog toga što naši izvođači radova nikada nisu signalizirali administraciji da postupak u realizaciji projekata nije dobar. Prema pojedinim izvještajima izvođači radova su čak bili obavezni uraditi kontrolu kvaliteta koji su oni dostavljali, a nijedan nije u skladu s kvalitetom koji smo mi dobili kroz ovaj vid kontrole", naglasio je gradonačelnik Domić.

2014-03-27-Pres_Kapitalni_projekti1
Prema tim nalazima utvrđeno da je razlika u dokumentaciji, evidentiranom obimu urađenih poslova i onoga što se tražilo na terenu 28 posto, te da je vrijednost ugovorenih poslova kroz 14 projekata veća od 1,7 miliona maraka, a šteta u budžetu Distrikta mjeri se na oko 400.000 konvertibilnih maraka.
Ocijenio je neophodnim da se u budućnosti povede računa o mnogim takvim pitanjima po kojima treba djelovati i tvrdi da u ovom izvještaju ima elemenata i za druge institucije i organe Brčko distrikta BiH.
"S tim u vezi, ovaj današnji izvještaj će biti upućen glavnom tužiocu Distrikta na njihovu opservaciju i nadležnost kao i određivanje obima i vrste daljnjih istraga", izjavio je dr. Domić.
On je dodao da svi izvođači radova koji rade na prostoru Distrikta najbolje znaju kako rade, ističući da im nedostaje društvene odgovornosti i da bi javni novac trebali trošili s punom pažnjom, gradeći kvalitetne projekte. "Kako oni rade najbolje pokazuju putevi po kojima se vozimo. Još je veća indirektna šteta, s obzirom da ćemo u vrlo kratkom periodu ponovo morati graditi već izgrađene puteve", upozorio je gradonačelnik.
O uočenim tehničkim, sistemskim, kao i greškama nadzornog organa, te nepravilnostima u organizaciji posla i radu, upoznala je šefica resornog odjeljenja Svjetlana Čivčić koja je ukazala na izvjesne manjkavosti i probleme u funkcionisanju Pododjeljenja za puteve. Prema njenim riječima tehničke greške su se odnosile na kontrolu tokom provođenja radova, naprimjer ispitivanje nagiba i zbijenosti posteljice. Terenska ispitivanja vršena su samo po narudžbi i vršio ih je izvođač radova, dok kontrole nadležnog odjeljenja nisu provođene.
"Kada su u pitanju greške nadzornog organa pokretana je realizacija projekata, a da pri tome nije bila pribavljena i urađena projektno-tehnička dokumentacija i odobrenje za građenje. Bilo je nedovoljno provjera građevinske knjige pa je naprimjer urađeno 14 projekata za 326 kalendarskih dana, dok je građevinski dnevnik pokazao da su to 383 kalendarska dana, iako zakon obavezuje da svaki radni dan mora biti upisan u jedan iz građevinskog dnevnika", precizirala je Čivčić i naglasila da je izostala i inspekcijska kontrola.
Ona je iskazala potrebu za sistematizacijom Odjeljenja te angažovanjem eksternog nadzora nad izvođenjem radova čime bi se poboljšala kontrola kvaliteta izvođenja radova, ucrtala realizacija kapitalnih projekata i rasteretio mali broj izvršilaca s ciljem prevazilaženja nagomilanih problema kako bi Odjeljenje moglo normalno funkcionisati, a u skladu sa zakonom.