Šef Odjeljenja za komunalne poslove o aktivnostima na projektu izgradnje glavnog transportnog cjevovoda

3.12.2015. Na današnjoj konferenciji za medije, šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Mirza Drpljanin govorio je o aktivnostima ovog odjeljenja na realizaciji projekta izgradnje glavnog transportnog cjevovoda od fabrike vode na Plazuljama do vodotornja Vrankićka, i naglasio da je ovaj projekat veoma važan za Brčko distrikt BiH.
2015-12-03-Press_Sefa_Odjeljenja_za_komunalne_poslove
On je na početku rekao da je Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ kao izvođač radova uvedeno u posao 13. jula 2015. godine, i da je ukupna vrijednost projekta 2.818.000 konvertibilnih maraka.
„Rok za završetak radova koji su u završnoj fazi je160 dana. Izvođač je dostavio predmjer naknadnih radova, koji nisu obuhvaćeni ugovorom, i investitor Odjeljenje za komunalne poslove je te predmetne radove odbio kao neosnovane“, istakao je, pored ostalog, Drpljanin.
On je također osporio prethodne izjave koje je uputio izvođač radova o tome da investitor više nije zainteresovan za projekat navodeći kako smatra da je razlog za to što investitor, odnosno Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Distrikta ne dozvoljava da se poslovi izvode mimo projektne i tenderske dokumentacije i ugovora za građenje.
„Uprkos činjenici da je u više navrata Odjeljenje za komunalne poslove odbilo zahtjeve kao neosnovane, izvođač je samoinicijativno počeo polaganje plastičnih cijevi koje nisu predviđene projektnom dokumentacijom, a u više upisa u nadzorni građevinski dnevnik, izlaskom inspekcije na teren, obustavljeni su radovi polaganja PVC cijevi. Imamo nalog inspektora o zabrani polaganja plastičnih cijevi na spomenutoj trasi i radovi u vezi s oborinskom kanalizacijom mogu se nastaviti samo ako se polažu cijevi predviđene projektom, a to su betonske cijevi. Do dana današnjeg, po pitanju oborinske kanalizacije izvođač nije preduzeo ništa shodno ugovoru, a investitor i dalje insistira i piše dopise u kojim upozorava na rokove i poštovanje ugovora“, izjavio je Drpljanin.
Predmjer poslova koje je investitoru podnio izvođač radova nakon uvođenja u posao iznosi 675.000 KM, što je za oko 25 posto više u odnosu na ugovorenu cijenu.
On je naveo i da je ovo odjeljenje potpisalo ugovor o eksternom nadzoru s institutom iz Sarajeva o čemu se dostavljaju mjesečni izvještaji, kao i fakture na osnovu kojih se vrši isplata.