Konstituirajuća sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća

12.4.2017. U Brčkom je danas konstituisan novi saziv Ekonomsko-socijalnog vijeća Distrikta koji će sada brojati 12 članova i isto toliko zamjenika.
2017-04-12-Ekonomsko-socijalni-savjet-1

2017-04-12-Ekonomsko-socijalni-savjet-2

„Danas smo usvojili Poslovnik o radu i dogovorili da sačinimo program rada za naredni period, a Vlada i njeni socijalni partneri su imenovali svoje članove u Vijeće“ rekao je šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević.

U zaključku je naveo da su utvrdili prioritete djelovanja Vijeća u narednom periodu, potpisivanje općeg kolektivnog ugovora te razmatranje inicijative o izradi nacrta zakona o radu.

Ilija Kalajdžić, sekretar Sindikata Brčko distrikta BiH, podsjetio je da je ova organizacija sačinila tekst nacrta kolektivnog ugovora i dostavila ga socijalnim partnerima.

On je ukazao na potrebu formiranja odjeljenja za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku pri lokalnoj izvršnoj vlasti po uzoru na ministarstva u entitetskim vladama.

Ermin Džindić, koji je jedan od četvero članova Vijeća koje je imenovalo Udruženje poslodavaca Distrikta, u izjavi za medije rekao je da ukoliko se zajedno s Vladom uspije urediti oblast privrede tako što će biti smanjen rad na crno, bit će stvoreni uslovi da privrednici ojačaju realni sektor i da povećaju prihode i otvaraju nova radna mjesta.