Vlada usvojila odluke o dodjeli subvencija JZU „Zdravstveni centar Brčko“ i Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH

13.7.2017. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 17. redovite sjednice donijela je Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine, u iznosu od 2.000.000 KM.

2017-07-13-nastavak_redovne_sjednice
Sredstva na ime ove subvencije odnose se na pokrivanje troškova zdravstvene zaštite pojedinim kategorijama stanovništva određenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kategorijama utvrđenim Odlukom o postupku prijave na obvezno zdravstveno osiguranje osoba starijih od šezdeset pet godina i to za sljedeće namjene:

a) troškovi dijalize, suzbijanje epidemija i sl.

b) doprinosi za zdravstveno osiguranje osoba koje su registrirane u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a koje ne primaju novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti;

c) doprinosi za zdravstveno osiguranje osoba iz točke 4. Sporazuma o implementaciji entitetskih obveza iz Konačne arbitražne odluke za Brčko koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje od 24. 10. 2000. godine;

d) doprinosi za zdravstveno osiguranje ili troškovi zdravstvene zaštite stanovnika Brčko distrikta BiH koji su obuhvaćeni socijalnim programima i mjerama socijalne politike Vlade Distrikta;

e) doprinosi za zdravstveno osiguranje osoba starijih od 65 godina koje nisu osigurane po drugoj osnovi.

Članovi Vlade usvojili su i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava da dodjelu subvencija JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine u iznosu od 1.625.000 KM.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Zaključak o davanju suglasnosti na Nacrt odluke o određivanju institucija odgovornih za implementaciju protokola o zaštiti od poplava uz okvirni sporazum za sliv rijeke Save na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo.

2017-07-13-pres_sjednica

Usvojeno je i Izvješće o izvršenju proračuna za svibanj 2017. godine. Na prijedlog Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu, usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih dotacija u ovome Odjelu za 2017. godine – III. dio. Predstojnik Odjela Pero Gudeljević rekao je da se radi o sredstvima koja su namijenjena za realizaciju likovne kolonije „Sava 2017.“, a koja je redovita aktivnost Odjela koja se svake godine organizira. Kako je istaknuo predstojnik Odjela slijedi raspisivanje javnog poziva nakon čega će biti izabrana nevladina organizacija koja će provesti ovu manifestaciju. Na 17. redovitoj sjednici usvojen je i Pravilnik o stručnom usavršavanju na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove.