Usvojena Odluka za dodjelu sredstava za banjsko-klimatsko liječenje penzionera iz Brčkog

28.11.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas na 26. redovnom zasjedanju Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za 2017. godinu za dodjelu granta Udruženju penzionera Republike Srpske i Udruženju penzionera PIO/MIO Federacije BiH za finansiranje troškova banjsko-klimatskog liječenja penzionera. Svakom od spomenutih udruženja dodijeljeno je po 50.000,00 KM. 
2017-09-28-26_RSV-Nastavak

Odabir penzionera za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje, prema usvojenom programu, vršit će mjesni odbori Udruženja penzionera PIO/MIO Federacije BiH i Udruženja penzionera Republike Srpske, uz konačnu saglasnost predsjedništva udruženja penzionera. Kumulativni kriteriji kojim će se voditi mjesni odbori udruženja penzionera prilikom odabira penzionera koji će biti upućeni na banjsko-klimatsko liječenje su sljedeći:

- penzioner sa dužinom statusa penzionera 15 i više godina;

- penzioner sa penzijom do i sa 400,00 KM;

- članstvo u udruženju penzionera sa plaćenom članarinom u maksimalnom iznosu;

- da odlazak na banjsko-klimatsko liječenje nije korišteno posredstvom udruženja penzionera. 

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje članova Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, kao i Prijedlog zaključka o davanju podrške za pokretanje postupka potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Narodne Republike Kine i ministarstava nadležnih za oblasti kulture zemalja centralne i istočne Evrope za uspostavljanje koordinacionog centra za kulturnu saradnju Kina – ZCIE u Republici Makedoniji.

Usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata za period od aprila do juna mjeseca 2017. godine te primljena k znanju Informacija o sticanju nekretnine označene kao parcela broj 4436/24 KO Brčko 4 – privremeni registar.

Članovi Vlade, na prijedlog Direkcije za finansije, usvojili su Pravilnik kojim se uređuje iznošenje strane gotovine, konvertibilnih maraka, vrijednosnih papira i svih drugih prenosivih instrumenata plaćanja u Brčko distriktu BiH u inostranstvo. Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu granta Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ u svrhu održavanja arteških i subarteških bunara na području Brčko distrikta BiH u 2017. godini, kao i Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, treći dio.