Vladi Brčko distrikta BiH „Povelja Univerziteta“ iz Istočnog Sarajeva

11.5.2018. Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu donio je odluku da se Vladi Brčko distrikta BiH dodjeli priznanje „Povelja Univerziteta“ za naročite zasluge i izuzetan doprinos u razvoju Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Dodjela priznanja Univerziteta bit će izvršena na Svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Univerziteta koja će se održati 24. 5. 2018. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Priznanje će u ime Vlade Brčko distrikta BiH primiti gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.