Nastavak sedme redovne sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

15.2.2013.
Vlada Brčko distrikta BiH povukla je s dnevnog reda odobravanje Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Međunarodnog univerziteta "Primus" u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

2013-02-15-Nastavak_7_redovne_sjednice

Članovi Vlade su nakon razmatranja povukli s dnevnog reda i Prijedlog Odluke o opravdanosti osnivanja Međunarodnog sveučilišta "Primus" Brčko distrikta BiH.
U nastavku sedme redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH usvojena je Odluka o odobravanju visine novčanih sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2013. godine, koja će se koristiti za neisplaćene zahtjeve za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji iz 2012. godine.
Prihvaćen je prijedlog šefa Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Dževdeta Šahovića da se 500.000 konvertibilnih maraka isplati za preostale odobrene zahtjeve za podsticaje iz prošle godine najkasnije do kraja sljedećeg mjeseca.
S dnevnog reda je povučeno usvajanje Nacrta Odluke o imenovanju člana Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine.
Članovi Vlade Brčko distrikta BiH primili su k znanju informaciju o davanju saglasnosti za zaključenje protokola o međusobnom priznavanju i prihvaćanju dokumenata izdatih od akreditovanih laboratorija za hranu i hranu za životinje između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.
Isto tako, članovi Vlade Brčko distrikta BiH primili su k znanju i informaciju o davanju saglasnosti za zaključenje protokola o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokumenata izdatih od akreditovanih laboratorija za hranu i hranu za životinje između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije.
U nastavku sedmog redovnog zasjedanja Vlade Brčko distrikta BiH primljen je k znanju i razmatran Izvještaj o radu Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, kao i Program rada Policije s projekcijama efikasnosti za 2013. godinu.
Na ovoj sjednici Vlada je primila k znanju Informaciju o sticanju, bez naknade, nekretnine označene kao k.č. broj 1557/1 KO Boće.