Završena 100. i započeta 101. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

25.5.2016. S dnevnog reda 100. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju Ureda za upravljanje javnom imovinom kojom je traženo očitovanje Vlade, a u vezi sa zahtjevom „EG Energogroup“ d.o.o., Sarajevo, za ispunjenje ugovornih obaveza iz ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja za izgradnju poslovnih objekata.

2016-05-25-Nastavak_100_RSV

U izjavi za medije nakon sjednice Vlade gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić je potvrdio da je  to pitanje već  regulisano ugovorom i aneksom ugovora.

2016-05-25-Nastavak_100_RSV-Anto_Domic

„Činjenica jeste da su otvorena još neka pitanja u vezi s ugovorom i aneksom ugovora, kojima se Vlada danas nije bavila. Rješenje po ugovoru je to da se obeštećenje za zemljište koje se vraća Brčko distriktu BiH, a koje je bilo predmet kupoprodaje ili tendera, izvrši isplatom kupoprodajne cijene tog zemljišta. Vlada je zaključila da nema potrebe da interveniše ili donosi odluku o tome jer je sve to aktima ugovora već regulisano“, rekao je gradonačelnik Domić.

On je također naveo da Ured za upravljanje javnom imovinom ima obavezu da u roku od 45 dana kontaktira navedenu firmu i zajedno s njima preduzme sve potrebne radnje da se taj problem razriješi.

Na desetom nastavku 100. redovne sjednice, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Nacrt Zakona o stavljanju van snage Zakona o zemljoradničkim zadrugama Brčko distrikta BiH uz zaključak da se pristupi izradi novog zakona o zemljoradničkim zadrugama, koji će se u potpunosti uskladiti s državnim zakonom.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Adnan Pašalić pojasnio je da je opći državni zakon na jedan kvalitetniji način propisao sve što se tiče radno-pravnog statusa i osnivanja zadruga navodeći da su zadrugari bili zainteresovani da se Zakon o zemljoradničkim zadrugama Brčko distrikta BiH stavi van snage kako bi se bez smetnje u punom kapacitetu mogao primijeniti opći državni zakon.

2016-05-25-Nastavak_100_RSV-Adnan_Pasalic

„Zakon o zemljoradničkim zadrugama Brčko distrikta BiH primjenjuje se samo na kategoriju zemljoradničkih zadruga, dok se za sve ostale kategorije zadruga u Brčko distriktu BiH primjenjuje državni zakon. U državnom zakonu je propisano, što je i kamen spoticanja, da će se zemljoradničkim zadrugama kojima je bila oduzeta imovina vratiti to zemljište, dok je prema državnom zakonu taj rok istekao 2006. godine“, objasnio je Pašalić.

Prema njegovim riječima oko tih dvojbi zemljoradničke zadruge, kojih ima pet aktivnih na području Distrikta, vodile su sudski spor za zemljoradničko zemljište, kao i konsultacije s Pravobranilaštvom. Nađeno je rješenje koje je preuzeto i u entitetima, a to je da se donese novi zakon o zemljoradničkim zadrugama, koji će biti usklađen s državnim općim zakonom.

Pašalić je podsjetio da je još 2003. godine donesen Opći zakon o zadrugama na državnom nivou koji je kao takav  i primjenjiv na osnovu Statuta Brčko distrikta BiH.

Na današnjem zasjedanju razmatrana je Informacija Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH u vezi s izjašnjenjem o zaključku Vlade od 19. oktobra 2015. godine te je usvojen Izvještaj o radu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za 2015. godinu.

Po okončanju 100. redovne Vlada Brčko distrikta BiH otvorila je i 101. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Prijedlog Odluke o odobravanju programa utroška sredstava tekućih grantova u 2016. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

Članovi Vlade podržali su usvajanje Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje člana Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, kao i Program utroška sredstava za redovan rad JP „Radio Brčko“.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Smjernice za izradu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava ratnih vojnih invalida i boraca, kao i članova njihovih porodica.

Usvojeni su izvodi iz tonskih zapisa s 99. redovne, 8. tematske i 112., 113., 114., 115., 116. i 117. vanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH.