Održana sedma vanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

23.1.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na sedmom vanrednom zasjedanju nacrt Prijedloga Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu, u iznosu od 192 miliona konvertibilnih maraka, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

2017-02-23-Sedma_vanredna_sjednica_Vlade

„Daleko od toga da je prijedlog budžeta idealan jer je urađen u roku od nepunih mjesec dana, otkako je kompletirana Vlada. S obzirom da su već uveliko probijeni rokovi za njegovo donošenje, cilj nam je bio da ovaj radni materijal bude upućen u skupštinsku proceduru što prije. Nadam se da će budžet biti usvojen najkasnije do kraja aprila. Predstoji nam još mnogo posla i ozbiljan rad na konačnom usaglašavanju kako bismo dobili budžet koji odgovara potrebama institucija i građana Brčko distrikta BiH“, istakao je gradonačelnik Siniša Milić.
2017-02-23-Sedma_vanredna_sjednica_Vlade-Mili

Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić rekao je da je budžet uravnotežen kada su u pitanju prihodi i rashodi te da će zaključci, koji su također usvojeni na današnjoj sjednici Vlade, doprinijeti tome da se stvori pozitivna razlika za kapitalni budžet i dodao da postoji mnogo nerealnih zahtijeva odjeljenja i institucija.

Članovi Vlade su uz nacrt Prijedloga Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu usvojili i sljedeće zaključke, kao smjernice za daljnji rad:

-          Zadužuju se Direkcija za finansije i sva odjeljenja i institucije Brčko distrikta BiH da analiziraju prihode za 2017. fiskalnu godinu

-          Izvršiti detaljnu analizu bruto plata i naknada na način da se nepopunjene pozicije planiraju za četiri mjeseca

-          Utvrditi odstupanje u visini plata pojedinačno, s ciljem njihovog eventualnog ujednačavanja

-          Neophodno je stvoriti zakonske pretpostavke za eventualno uvođenje minulog rada za zaposlene u organima uprave

-          Izvršiti analizu materijalnih troškova i utvrditi ih na nivou prosjeka za posljednje tri godine

-          Analizirati grantove. 

Jedan od zaključaka tiče se i zahtjeva budžetskih korisnika za kapitalni budžet koji su kao takvi proslijeđeni Skupštini na razmatranje i usvajanje kao prioritet u finansiranju kapitalnih projekata.