Održana osma redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

2.3.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je, na osmoj redovnoj sjednici, odluku o imenovanju svojih predstavnika u Ekonomsko-socijalno vijeće Brčko distrikta BiH, kao i zaključak da je potrebno da ovo tijelo bude popunjeno još po jednim predstavnikom Sinidikata, Udruženja poslodavaca i Vlade Brčko distrikta BiH koji će biti zaduženi za finansijska pitanja s obzirom da će, kako je istaknuto, mnoge teme o kojima će se diskutovati zahtijevati i značajne budžetske implikacije. Prijedlog Vlade Brčko distrikta BiH je direktor Direkcije za finansije Mato Lučić, a ovaj zaključak će zahtijevati izmjenu sporazuma o formiranju Ekonomsko-socijalnog vijeća.

2017-03-02-8RSV-Sinisa_Milic

 

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić je istakao da je Vlada u veoma kratkom roku, samo mjesec dana nakon kompletiranja, donošenjem ove odluke pokazala opredjeljenje da vrlo aktivno učestvuje u rješavanju pitanja koja su od interesa za sve poslovne partnere, te da se nada da će naići na isto razumijevanje od Udruženja poslodavaca, Privredne komore i Sindikata Brčko distrikta BiH.

"Predstavnici novoformirane Vlade su za vrlo kratak period, u dva navrata, razgovarali sa predstavnicima poslovne zajednice i Sindikata najavljujući donošenje važnih odluka, koje su se i danas našle na dnevnom redu. Nisam siguran da su te poruke naišle na razumijevanje naših socijalnih partnera. Želim da vjerujem da je to posljedica konsolidacija Privredne komore i njihovih vlastitih problema koje su imali. Ono što me iznenađuje jeste da se ti problemi, koji su se odnosili na unutrašnju organizaciju Privredne komore, žele sada pripisati na neki način i Vladi Distrikta, s obzirom da odgovornost za ukupno stanje u privredi ne može da snosi samo Vlada, nego, prije svega, privrednici koji su i ranije bili uključeni u rad Privredne komore", istakao je gradonačelnik Milić.

Gradonačelnik je dodao da je jučer posebna radna grupa završila rad na smjernicama za izmjenu Zakona o radu Brčko distrikta BiH, koje će se ubrzo razmatrati na sjednici Vlade. „Očekuje se i donošenje izmjena Zakona o podsticajima u privredi“, istakao je gradonačelnik i dodao da je samo u ovogodišnjem prijedlogu budžeta izdvojeno preko 8 miliona maraka za podsticaje u privredi, na osnovu čega su evidentni napori koji se ulažu u stvaranje boljeg poslovnog ambijenta.

Na današnjoj redovnoj sjednici usvojena je Odluka o konsultacijama u izradi propisa i drugih akata. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i smjernice za izradu nacrta zakona i izmjenu Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu stručnog mišljenja u postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u zajednički monitoring Odbor IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Republika Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Republika Crna Gora 2014–2020.

2017-03-02-8RSV

Na osmoj redovnoj sjednici usvojen je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi strategije prostornog razvoja Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.

Vlada je imenovala je predstavnika Brčko distrikta BiH u savjetodavnu komisiju za dug kao i u radnu grupu na državnom nivou za izradu pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacionih kartica vozača. Usvojeni su i prijedlozi odluka o imenovanju predstavnika Vlade u Upravni odbor projekta "Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu" te imenovanju člana i zamjenika člana projektno-izvedbenog tima državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa. Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojen je Prijedlog Odluke o imenovanju člana radne grupe i škole i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školi za učešće u projektu "Razvoj kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje". Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na inicijativu za pokretanje procedure zaključivanja memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika između BiH i država u okruženju. Usvojene su i odluke o davanju saglasnosti za angažovanje izvršilaca za obavljanje privremenih i povremenih poslova u nekoliko Vladinih odjeljenja.