Vlada usvojila niz smjernica za izradu pravilnika iz oblasti računovodstva i revizije

26.4.2017. Vlada Brčko distrikta BiH na drugom nastavku 12. redovne sjednice usvojila je niz smjernica za izradu pravilnika čije je donošenje obavezno na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH.

2017-04-26-II_nastavak_12_redovne_sjednice_Vlade

Usvojene su: Smjernice za izradu nacrta pravilnika kojim se propisuju uslovi i način za ovlašteno pristupanje i korištenje izvještaja i dokumenata iz registra za finansijsko izvještavanje, kao i druga pitanja od značaja za njegovo, funkcionisanje; Smjernice za izradu nacrta pravilnika kojim se propisuje metodologija za ocjenu boniteta obveznika i drugi postupci od značaja za uspostavljanje i funkcionisanje registra izvršenih ocjena boniteta; Smjernice za izradu nacrta pravilnika kojim se propisuje metodologija za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja preuzetih u registar za finansijsko izvještavanje, kao i način i rokovi za ispravak grešaka otkrivenih u postupku kontrole tih izvještaja te Smjernice za izradu nacrta pravilnika kojim se uređuju izdavanja, obavljanje i oduzimanje licenci ovlaštenim revizorima i preduzećima ovlaštenim za reviziju u Brčko distriktu BiH. Na prijedlog Direkcije za finansije usvojena je i Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2017. godinu.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o utvrđivanju radnih mjesta od posebnog značaja u Odjeljenju za javnu sigurnost te Odluku o izmjeni i dopunu Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje stručnjaka iz potrebnih medicinskih oblasti radi osiguranja tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, odnosno pomoći i podrške sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2017. godinu.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je prijedloge odluka o davanju saglasnosti za angažovanje izvršilaca za obavljanje privremenih i povremenih poslova u Odjeljenju za javne poslove, Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, Direkciji za finansije, Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu te Uredu za upravljanje javnom imovinom.

Vlada Brčko distrikta BiH održala je i 8. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojen Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH. Svjetlana Čivčić, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, rekla je da je svrha izmjena zakona produžetak roka trajanja prostornog i urbanističkog plana kojima se produžava rok važenja do usvajanja novih te provedbenih planova, najčešće regulacionih, kojima se produžava rok za deset godina.
2015-10-14-Saopstenje-Svjetlana_Civcic

Kako je pojasnila šefica Čivčić u junu ističe rok važenja prostornog, a u julu urbanističkog plana te će spomenute izmjene zakona ići u hitnu skupštinsku proceduru da bi se omogućilo da građani, kao i do sada, imaju mogućnost da pozitivno riješe svoje probleme, zahtjeve, želje i pitanja u vezi s ovom oblašću.