Vlada usvojila izmjene Zakona o prostornom planiranju i građenju

19. 5. 2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na devetoj vanrednoj sjednici Odluku o odobravanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru po hitnom postupku.
2019-05-19-9_VSV

 Svjetlana Čivčić, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, istakla je da je Vlada nedavno usvojila izmjene spomenutog zakona koje su se odnosile na izmjenu člana Zakona koji omogućava da se produži vrijeme trajanja postojećoj prostornoplanskoj dokumentaciji. „Danas se, pošto procedura usvajanja izmjena tog zakona nije završena i Zakon nije usvojen na skupštini, ukazala potreba da se on dodatno izmijeni. Radi se o izmjeni člana 107. gdje uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje za postavljanje privremenih građevina na javnim površinama, što se odnosi na kioske, ljetne bašte, zabavne parkove, plastenike, staklenike i slično, investitor prilaže ugovor o zakupu javne površine radi postavljanja privremene građevine. Do sada nismo imali mogućnosti da podnosioci zahtjeva, odnosno građani, kada žele da postave privremeni objekt, a na osnovu zakupa sa Uredom za upravljanje javnom imovinom, pribave odobrenje za građenje ovakvih građevina“, pojasnila je šefica Čivčić.