Odobrena jednokratna pomoć penzionerima, Smjernice za zakon o poslovnim zonama i Program samozapošljavanja

30.10.2017. U nastavku 27. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava – jednokratna novčana pomoć za penzionere za 2017. godinu. Za ove namjene u budžetu su osigurana sredstva u iznosu od 1.370.000 KM, a jednokratnu novčanu pomoć dobit će 10.650 penzionera.
2017-10-30-Nastavak_27_RSV-1

Lica koja imaju penziju u visini do 326,17 KM će dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 150 KM. Oni čija penzija se kreće u iznosu od 326,18 do 434,90 KM dobit će pomoć od 100 KM, a za penzionere sa penzijom od 434,91 do 830,25 isplata će biti u iznosi od 50 KM.

Nataša Stevanović, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, rekla je da se isplata može očekivati odmah nakon provedene procedure, u roku od 7 do 10 dana, kada će sredstva biti uplaćena na lične račune penzionera. Ona je dodala da su se na spisku našla sva lica koja se nalaze na evidenciji Pododjeljenja za socijalnu zaštitu za 2017. godinu, a koja je sačinjena od maja do augusta, kada se vrši reevidencija za prethodno upisane, odnosno evidencija za nove penzionere.

Na današnjoj sjednici usvojen je Plan i program redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina Brčko distrikta BiH, Program održavanja javnih zelenih površina za 2018. godinu, kao i Nacrt Zakona o fiskalnom registru.

Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvojene su Smjernice za izradu nacrta zakona o poslovnim zonama u Brčko distriktu BiH.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević istakao je da je riječ o vrlo važnom zakonu koji bi trebao da osigura ekonomski razvoj Brčko distrikta BiH, privlačenje investitora kao i otvaranje novih radnih mjesta.

2017-10-30-Nastavak_27_RSV-Pero_Gudeljevic

„Ova oblast do sada nije bila uređena. Imamo Zakon o javnoj imovini koji u mnogim segmentima ograničava raspolaganje zemljištem i drugim resursima koje Brčko ima zbog  složenih procedura. Ljudi koji žele pokrenuti svoj biznis teško dolaze do ostvarivanja svoga cilja. Nadam se da ćemo vrlo brzo usvojiti i zakon o poslovnim zonama čime će u Brčkom biti otvoren put za osnivanje slobodnih zona ukoliko za to bude postojao interes. S obzirom na geografski položaj BiH i Brčko distrikta BiH i da se nalazimo na samoj granici EU slobodne zone jesu jedna od šansi da preduzeća iz razvijenih zemalja dođu i proizvode u našem gradu“, zaključio je Gudeljević.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je i Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2017. godini. Za ove namjene iz Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu izdvojeno 500.000 KM, kao i dodatnih 250.000 KM sredstava koja nisu realizovana ranijim programima Zavoda za zapošljavanje. Kako je istaknuto, u odnosu na prethodne godine izvršene su vrlo male promjene u samom programu.

„Jedna od njih je da program daje mogućnost preduzećima osnovanim u godini u kojoj se program realizuje, takozvanim start up-ovima da mogu podnijeti zahtjev i učestvovati u raspodjeli sredstava. Značajna stavka je i da je maksimalan iznos sredstava koja se dodjeljuju firmama sa 20.000 KM smanjen na 15.000 KM, a za start up-ove je maksimalni iznos 10.000 KM. Ova izmjena je napravljena kako bi što veći broj zainteresovanih mogao učestvovati u programu i započeti svoj biznis“, pojasnio je Pero Gudeljević.