Održana 32. vanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

26.12.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za 2017. godine. U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2017. godinu uvećava se finansiranje u ukupnom iznosu od 5.351.302,52 KM, a rebalansiran budžet iznosi 247.321 235,20 KM.
2017-12-26-32_VSV

"Usljed isticanja važenja jednog broja projekata kapitalnog budžeta iz 2015. godine sa 31. 12. 2017. godine ukazala se potreba da Vlada obnovi te projekte kako bi im se produžilo važenje i u 2017., odnosno u 2018. godini, s obzirom da mi imamo trogodišnji kapitalni budžet koji važi za fiskalnu godinu u kojoj je donesen i naredne dvije godine. Imali smo 163 takva kapitalna projekta", istakao je Osman Osmanović, direktor Porezne uprave Brčko distrikta BiH. Usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o imenovanju upravljačkog odbora Brčko distrikta BiH za realizaciju projekta koji se finansira iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Vlada je dala saglasnost za angažovanje 26 lica za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za javnu sigurnost. Usvojen je prijedlog Izborne komisije za imenovanje kandidata za izradu strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u BiH i izradu akcionog plana za provođenje strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u BiH.

Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama Programa subvencija privrednim subjektima koji nisu mogli ostvariti pravo na subvencije u 2016. godini zbog prestanka važenja Zakona o podsticajima privrednog razvoja u Brčko distriktu BiH kao i Prijedlog odluke o izmjeni Programa utroška sredstava tekućih grantova u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu – IV. dio.

Članovi Vlade usvojili su prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na projektni zadatak za izradu nacrta strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2018–2015. godina.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena te primila k znanju Informaciju o stanju u zdravstvenoj zaštiti, koja će biti proslijeđena u skupštinsku proceduru.