Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

1.2.2018. Vlada Brčko distrikta BiH okončala je danas 29. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH.
2018-02-01-29_i_30_RSV-1

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da je izmjenama i dopunama omogućeno usaglašavanje zakonodavstva Brčko distrikta BiH s preporukama Agencije za akreditaciju BiH. 

2018-02-01-29_i_30_RSV-Senad_Osmanovic

„Slijedi donošenje niza pravilnika kojim će biti omogućeno zakonsko djelovanje postojećih privatnih univerziteta u Brčkom tako da ne bude pravnih nejasnoća. Inspekcijski nadzor će biti veći, a samim tim i kontrola kvaliteta i provođenje nastave“, istakao je Osmanović. On je najavio da će Odjeljenje za obrazovanje u narednom periodu raditi na elaboratu i osnivanju javne visokoškolske ustanove sa sjedištem u Distriktu, čiji će osnivač biti Brčko distrikt BiH.

„Mi smo zasebna administrativna jedinica i cijenimo da zaslužujemo imati javni univerzitet. Načine i modele na koje ćemo to ostvariti još ćemo usaglasiti“, dodao je Osmanović. 

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela i 30. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim organizacijama za 2018. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, odnosno Pododjeljenju za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana.

Šef Odjeljenja Srđan Blažić rekao je da se radi o udruženjima proisteklim iz rata i nekoliko mjesnih zajednica koji nisu u prethodnoj godini dobili grant za redovan rad iz razloga što su, kako je naveo, ranije dobijena sredstva pravdali poslije krajnjeg roka, odnosno 30. juna.

2018-02-01-29_i_30_RSV-Srdjan_Blazic

„Pripremili smo u najkraćem mogućem roku prijedlog utroška sredstava kako bi novac mogao što prije leći na račun udruženja i kako bi oni mogli uspostaviti normalno funkcionisanje. Za ukupno 13 udruženja i mjesnih zajednica izdvojili smo iznos od 160.000 KM“, rekao je Blažić.

Članovi Vlade usvojili su i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kao i Smjernice za izradu nacrta odluke o utvrđivanju stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2018. godinu. Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o imenovanju radne grupe za izradu strategije sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u projektni odbor Projekta „Dijaspora za razvoj“. Usvojen je i Prijedlog odluke o načinu izražavanja stavova predstavnika Vlade i organa javne uprave imenovanih u radna tijela na državnom nivou.