Vlada usvojila Glavni operativni plan odbrane od poplava

7.1.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 30. redovne sjednice Prijedlog odluke o usvajanju Glavnog operativnog plana odbrane od poplava Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Glavnim operativnim planom odbrane od poplava utvrđuje se organizacija, način i postupak vršenja odbrane od poplava i leda na području Brčko distrikta BiH na kojem su izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti i na području Brčko distrikta BiH na kojem ne postoje spomenuti objekti.

2018-02-07-Nastavak_30RSV

Šef Odjeljenja Saša Tanić istakao je da je izrada operativnog plana redovna obavezna aktivnost Odjeljenja te da on suštinski nije promijenjen u odnosu na prethodnu godinu.

2018-02-07-Nastavak_30RSV-Sasa_Tanic

„Na sjednici Vlade smo usvojili zaključak kojim smo formirali komisiju u čijem su sastavu, osim šefa Odjeljenja za poljoprivredu, i zamjenik gradonačelnika, direktor Direkcije za finansije te šef Odjeljenja za javnu sigurnost. Komisija će se baviti razrađivanjem procedura kako bi bio olakšan posao u slučaju kriznih situacija i kako bismo bili spremni u slučaju neke elementarne nepogode. Razgovarat ćemo i o mogućnostima da sredstva u okviru budžetskih rezervi namjenski pozicioniramo za krizne situacije kako ne bismo imali problema ako bi nas zadesila vanredna situacija“, istakao je Tanić.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Akcionog plana provedbe Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za 2018. godinu.

Usvojen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju zamjenika člana timova za implementaciju projekata „Projekat stambene obnove“,„Projekat rekonstrukcije stambenog fonda“ i „Projekat CEB II L/D 1789 (2013)“ – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog  smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja, na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju člana Vijeća za nauku BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je saglasnost za angažovanje dva izvršioca u Odjeljenju za javnu sigurnost za obavljanje posebnih poslova te jednog izvršioca u Kabinetu gradonačelnika.

Usvojen je Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova i zamjenika članova Policijskog odbora kao i prijedlozi odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Policijskog odbora te članova i zamjenika iz reda državnih službenika.

Sjednica Vlade je prekinuta kod rasprave o Nacrtu Strategije za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018–2019. godine i Akcionog plana za implementaciju strategije i bit će nastavljena 9. 2. 2018. godine.