Održan nastavak 30. redovne i vanredna sjednica Vlade

9.2.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 30. redovne sjednice Strategiju za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018–2019. godine i Akcioni plan za implementaciju strategije. Usvojen je Program rada JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2018. godinu.
2018-02-07-Nastavak_30RSV

Primljena je k znanju Informacija o sticanju bez naknade (poklon) nekretnine označene kao parcela broj 448/13, k.o. Brka. Članovi Vlade formirali su Interresornu radnu grupu za izradu programa provođenja preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom do 2020. godine te primili k znanju Informaciju o korisnicima Programa za otklanjanje i ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama za koje nije izvršena realizacija. Održana je i 37. vanredna sjednica na kojoj su članovi Vlade usvojili Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na sveobuhvatne odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.