Vlada održala nastavak 38. redovne i 47. vanrednu sjednicu

8. 6. 2018. Na današnjoj 38. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala je tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke o rješavanju statusa obuhvata rijeke Brke, nakon čega je usvojen zaključak kojim je naloženo komisiji Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH da pripremi prijedlog odluke o rješavanju parcela koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta oko rijeke Brke.

2018-06-08-Nastavak_38_RSV_i_47_VSV

Damir Bulčević, glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH, kazao je da je komisija od šest članova bila podijeljenog mišljenja te nije mogla donijeti odluku o atraktivnosti zemljišta oko rijeke Brke.

„Ovdje se radi o eksproprijaciji zemljišta oko korita rijeke Brke gdje je komisija imala podijeljena razmišljanja i nije mogla donijeti odluku o atraktivnosti zemljišta oko rijeke Brke. Vlada je ponovo uputila Direkciji za finansije i komisiji koja odlučuje o predmetu da ponude jedno od rješenja jer u ovom momentu Vlada je dovedena u jednu pravnu nesigurnost“, kazao je Bulčević.

Vlada je usvojila Prijedlog Odluke o predaji rashodovanih osnovnih sredstava. Vlada je na današnjoj sjednici predložila da se materijal Smjernica za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju u Brčko distriktu BiH povuče s dnevnog reda i uputi na komentare Ekonomsko-socijalnom vijeću kao i da se s Vijećem izvrše konsultacije kada su u pitanju Smjernice za izradu nacrta odluke o visini naknade za usluge Sektora za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila Smjernice za izradu nacrta zakona za izradu budžeta za građane Distrikta, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uslovima za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti i bavljenje naučnoistraživačkim radom, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja, Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje u Brčko distriktu BiH kao i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama Zakona o premjeru i katastru nekretnina u Distriktu.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila Prijedlog Odluke o odobravanju Prijedloga Strateškog okvira za reformu javne uprave BiH 2018–2022. godine, Prijedlog Zaključka kojim se daju primjedbe na Nacrt Zakona o vazduhoplovstvu BiH, Prijedlog Zaključka u vezi s nacrtom sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Distrikta kao i Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine.

Održana je i 47. vanredna sjednica na kojoj je usvojena Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne troškove, treći dio.