Vlada usvojila odluku za raspodjelu sredstava za banjsko-klimatsko liječenje penzionera

27.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na 40. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava na ime granta Udruženju penzionera PIO/MIO Federacije BiH i Udruženju penzionera Republike Srpske za banjsko-klimatsko liječenje penzionera, kao i Program utroška sredstava za spomenute grantove. Za svako udruženje izdvojeno je po 50.000 KM.
2018-06-27-40_RSV

Odabir penzionera vrše mjesni odbori Udruženja penzionera PIO/MIO FBiH i Udruženja penzionera Republike Srpske, uz konačnu saglasnost predsjedništva udruženja penzionera.  Kumulativni kriteriji kojim će se povoditi mjesni odbori udruženja penzionera prilikom odabira penzionera su: dužina statusa penzionera, preporuka ljekara specijaliste, visina penzije do i sa 400,00 KM, članstvo u udruženju penzionera s plaćenom članarinom te da odlazak na banjsko-klimatsko liječenje nije korišten posredstvom udruženja penzionera u prethodnom periodu od pet do šest godina. „Nakon što je Vlada danas donijela odluke, udruženjima će biti prebačena sredstava i oni mogu vršiti odabir penzionera u skladu s kriterijima“, istakla je Nataša Stevanović, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju kriterija i proceduri za dodjelu grantova za sufinansiranje projekata Evropske unije i drugih donatora. Šefica Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Delfa Dejanović istakla je da je izdvojeni iznos za ove namjene 50.000 KM. „Nakon usvajanja odluke Odjeljenje će raspisati javni poziv na koji se mogu prijaviti sve nevladine organizacije koje imaju sjedište u Distriktu i koje implementiraju te projekte u Brčkom, a radi se o projektima koji su finansirani od strane EU i drugih donatora. Vlada će sufinansirati te projekte u maksimalnom iznosu pojedinačnog projekta do 15.000 KM“, istakla je Delfa Dejanović. 

Članovi Vlade usvojili su Smjernice za izradu nacrta zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH, odobrili Smjernice za izradu nacrta pravilnika o ocjenjivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite kao i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu.

Na 40. redovnoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju i učestvovanju kontakt lica u pripremi aktivnosti za buduće intervencije u sklopu IPA programiranja za 2019. godinu. Razmatrajući tačku dnevnog reda vezano za obavještenje Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH o toku parničnog postupka koji se vodi pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH u pravnoj stvari tužitelja JP „Komunalno Brčko“ protiv tuženog Brčko distrikta BiH, radi duga na izvršene usluge, Vlada je donijela zaključak da Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu s Pravobranilaštvom pripremi neophodne podatke u vezi sa konkretnim sporom, kako bi Pravobranilaštvo u skladu sa svojim nadležnostima postupalo u daljnjem toku postupka.