Predstavnici Visoke škole eMPIRICA u posjetu gradonačelniku Domiću

23.5.2013. Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH dr. Anto Domić upriličio je danas u Vijećnici sastanak s upravom i osnivačima Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko Distriktu BiH. Sastanku su nazočili i ravnatelj Visoke škole eMPIRICA mr. sc. Muhdin Mujačić te predstavnici Visoke škole za poslovne veze iz Ljubljane koja je suosnivač Visoke škole eMPIRICA – ravnatelj  Darko Bele i dekanica dr. Julija Lapuh Bele.

2013-05-23-Sastanak_gradonacelnika_i_eMPIRICA-2

Tom prigodom predstavnici Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija upoznali su gradonačelnika sa djelovanjem ove visokoškolske ustanove od njezinog osnutka do danas te izložili principe i način izvođenja nastavnog procesa, kao i kriterije kvalitete koji se primjenjuju. Pored toga, osnivači su gradonačelnika informirali i o činjenici da su Visoka škola eMPIRICA i Visoka škola za poslovne veze iz Ljubljane dobili od slovenske agencije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju NAKVIS odobrenje za izvođenje transnacionalnog studija Poslovne informatike na VŠ eMPIRICA u Brčkom. Studenti VŠ eMPIRICA, na temelju te odluke, istodobno se administrativno vode kao studenti obje visoke škole, i po okončanju studija dobivaju dvije diplome: diplomu VŠ eMPIRICA i diplomu Visoke škole za poslovne veze iz Ljubljane. Osnivači su istakli da je sam proces stjecanja NAKVIS odobrenja bio dugotrajan i zahtjevan jer je VŠ eMPIRICA tijekom tog procesa bila u obvezi dokazati kvalitetu svog nastavnog kadra, fizičkih potencijala i procedura, što je u konačnici i učinjeno. Samim izdavanjem odobrenja, NAKVIS nalaže da se nastava izvodi sukladno standardima propisanim od strane ove Agencije, što se kontinuirano prati i evaluira kroz interne i eksterne postupke evaluacije.

2013-05-23-Sastanak_gradonacelnika_i_eMPIRICA-1

Gradonačelnik Domić i predstavnici VŠ eMPIRICA su u završnici ovoga sastanka zajednički konstatirali da je neophodno raditi na uspostavi i razvoju kvalitetnog visokoškolskog obrazovanja u Brčko Distriktu BiH, podržavajući sve aktivnosti i djelovanja koja vode  tom cilju. Dr. Domić je također istakao da visokoškolsko obrazovanje predstavlja jedan od temelja razvoja društvene zajednice u cjelini i da mu se kao takvom mora posvetiti osobita pozornost i dodijeliti zasluženo mjesto u razvojnim planovima Distrikta.