Predškolsko i osnovno obrazovanje

There are no translations available.

Opšti ciljevi obrazovanja proističu iz opšteprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sustava utemeljenih na posebnostima nacinalnog, povijesnog, kulturnog i vjerskog nasljeđa naroda i nacionalnih manjina koje žive u Bosni i Hercegovini.

Svrha odgoja i obrazovanja u savremenom društvu je poticanje i ostvarivanje povoljnih prilika za razvoj ljudskog bića tijekom čitavog života, a čiji je smisao cjelovito osobno sudjelovanje u intelektualnom, osjećajnom, tjelesnom, moralnom i duhovnom djelovanju koje upućuje pojedinca na ostvarivanje visoke kvalitete života.

Obrazovanje također ima svrhu da kroz optimalni tjelesni, moralni i društveni razvoj pojedinca, sukladno njegovim mogućnostima i sposobnostima doprinese stvaranju društva utemeljenog na vladivini zakona i poštovanju ljudskih prava, te doprinese njegovom razvoju i osiguranju boljeg životnog standarda.

Pododjel za predškolsko i osnovno obrazovanje odgovoran je da predškolsko obrazovanje usklađuje sa naučnim dostignućima koja osiguravaju najmlađoj populaciji uvjete za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Odgovorno je za odgoj i osnovno obrazovanje učenika normalnog fizičkog i psihičkog razvoja i učenika sa smetnjama u psihičkom i/ili fizičkom razvoju, osnovno muzičko obrazovanje i dodatno obrazovanje posebno nadarenih učenika.

Priprema učenike osnovnih škola za daljnje stručno i opće obrazovanje, provodi politiku i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata.

 
Zapošljavanje u obrazovanju
zakazaniintervjuihr
rezultatiintervjuahr