Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove

There are no translations available.

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove odgovorno je za izvršavanje stručnih, administrativnih i drugih poslova iz svoje nadležnosti koji se odnose na:

  • Prostorno i urbanističko planiranje,

  • Izdavanje urbanističkih saglasnosti, izvoda i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja,

  • Zaštitu životne sredine i ekoloških dozvola ,

  • Legalizaciju bespravno izgrađenih objekata,

  • Imovinsko-pravne poslove,

  • Zaštita objekata kulturnog i istorijskog značaja i prirodnog naslijeđa sa aspekta izdavanja urbanističke saglasnosti i utvrđivanja procedure za listu zaštićenih objekata

  • i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Za efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja organizuju se slijedeći organizacioni dijelovi:

Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline, u čijem sastavu su dvije službe i to:

Služba za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline i

Služba za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina

Pododjeljenje za imovnsko-pravne poslove.

 
Izdavanje ekoloških dozvola
There are no translations available.

Investitor ''FAM FARMS'' d.o.o. uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta za farmu za uzgoj tovnih pilića  kapaciteta do 50 000 komada u Brezovom Polju, Brčko distrikt BiH.
Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak 15.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Brezovo Polje, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti do 05.07.2017. godine na adresu:
       Vlada Brčko distrikta BiH,
       Odjeljenje za prostorno planiranje i
       imovinsko – pravne poslove,
       Bulevar Mira br. 1,
       76 100 Brčko.