Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja raspisalo javni poziv, ODLAŽE SE

17.7.2017. Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH raspisao je javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za obnovu individualnih stambenih objekata s ciljem povratka u Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Pomoć u obnovi i povratku izbjeglicama, raseljenim osobama i povratnicima dodjeljuje se u okviru implementacije projekata obnove  individualnih stambenih objekata izbjeglica iz BiH,  raseljenih osoba i povratnika u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: obnova stambenih jedinica) koji se finansira iz Proračuna Brčko distrikta BiH u 2017. godini, a u okviru osiguranih sredstava u iznosu od 500.000,00 KM.

Javni poziv se odlaže do usvajanja Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2017. godini u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, od strane Vlade Brčko distrikta BiH.