Održana 47. redovita sjednica Vlade

5.9.2018. Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je na 47. redovitom zasjedanju Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmjeri i katastru nekretnina u Brčko distriktu BiH po žurnom postupku.

2018-09-05-47_RSV

Usvojeno je i Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2018. godine. Vlada Brčko distrikta BiH dala je pozitivno mišljenje na tekst Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministra Ukrajine o međunarodnom kombiniranom transportu. Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim organizacijama i drugim organizacijama za 2018. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove, Pododjelu za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana – šesti dio. Primljeno je k znanju Izvješće o uplaćenim i utrošenim sredstvima Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH te usvojen Akcijski plan za realiziranje preporuka iz Revizorskog izvješća financijskog poslovanja Odjela za komunalne poslove za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine. Razmatrano je i usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za srpanj 2018. godine. Danas je okončana i 46. redovita sjednica Vlade na kojoj je primljena k znanju Informacija u vezi s formiranjem Jedinice za implementaciju razvojnih projekata u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.