Рад Одјељења за образовање јаван и у складу с годишњим програмом

31.8.2010. - Шеф Одјељења за образовање у Влади Брчко дистрикта БиХ Ризо Чивић је, демантујући наводе поједних политичких странака у јавности о раду овог одјељења, истакао да је ријеч о вршењу притиска на јавност с циљем наметања мишљења да се у Одјељењу за образовање планирани програми и задаци не извршавају. Он је истакао да су то исконструисани наводи, који се не базирају на истини и чињеницама те да имају сасвим другу конотацију.

2010-08-31DemantiProfCivica

Одјељење већ другу годину заредом у складу са усвојеним годишњим програмом рада извршава све своје радне задатке јавно и што је могуће квалитетније, не спорећи да постоје одређене потешкоће у реализацији овог програма, али истовремено чврсто стоји на становишту да се сви прописани годишњи задаци реализују у највећој могућој мјери. Чивић је нагласио да стручни активи сваке године врше иновирање наставних планова и програма, водећи се смјерницама из Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, његовог Сектора за образовање који води координирану акцију на нивоу цијеле БиХ осавремењавања наставних планова и програма и стручног образовања у средњим школама. Доказ да предњачимо у појединим областима за које имамо успостављену инфраструктуру, као што су страни језици, јесу освојена прва мјеста на такмичењима државног карактера, рекао је Чивић.

Кад је о Закону о високом образовању ријеч, шеф Одјељења за образовање је подсјетио на процедуре које су предуслов за његову имплементацију, а које проистичу из овог документа, а то је доношење чак 13 подзаконских аката, што је обиман и захтјеван посао. Одјељење је урадило Стратегију развоја високог образовања, што је такође један од предуслова за почетак рада високошколских установа у Брчко дистрикту. Направљене су и процедуре, које се састоје од 10 радњи и поступака, као и низа споредних, које је потребно испунити да би нека високошколска установа почела с радом и образовањем студената.

Ризо Чивић се осврнуо и на додјељивање стипендија студентима Брчко дистрикта истичући да су ове процедуре спроведене на транспарентан начин. Он је нагласио да је ријеч о скромним средствима, те да је од 335 заинтересованих студената само 120 испунило постављене критеријуме и остварило овај вид помоћи. Влада Брчко дистрикта је у свом Документу оквирног буџета за наредни период предвидјела уплату школарина за све студенте Брчко дистрикта који испуне све услове које пропише високошколска установа. Чивић је позвао студенте који сматрају да су неправедно изостављени са списка студената којима је додијељена стипендија да уложе жалбу, јер Одјељење за образовање поступа на основу чињеница, а не појединих мишљења.