Канцеларија за управљање јавном имовином

тел . + 387 49 240 632
факс . + 387 49 240 633

Поздравна ријеч директора

Поштовани посјетиоци,

Добро дошли на интернет страницу Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ.

Канцеларија којом руководим има  прије свега задатак да управља и  располаже јавном имовином у  дистрикту и спроводи поступак располагања јавном имовином, те се бави пословима који се односена управљање, располагање, заштиту надзор и евиденцију имовине Брчко  дистрикта БиХ.

Задатак ове Канцеларије је и припрема и координација годишњег плана располагања имовином дистрикта,којег доноси Влада Брчко дистрикта БиХ Надам се да ће Вам користити подаци и информације које су презентоване на страницама овога «web» портала.

Срдачан поздрав.
Канцеларија за управљање имовином врши послове који се односе на :
 1. управљање некретнинама и покретним стварима у имовини Дистрикта,
 2. управљање добрима у општој употреби,
 3. идентификацију и евиденцију имовине Дистрикта, укључујући потпуни преглед имовине и чување података о свакој некретнини,
 4. израду годишњег формалног прегледа појединачних некретнина,
 5. обављање свих послова потребних за упис имовинских права Дистрикта у јавне евиденције,
 6. идентификацију и евиденцију добара у општој употреби и осигуравање уписа права на тим добрима у јавне евиденције,
 7. израду предлога плана располагања имовином Дистрикта, укључујући препоруке за продају или задржавање имовине,
 8. обављање стручних и административних послова за потребе располагање имовином Дистрикта,
 9. спровођење поступка располагањаимовином Дистрикта,
 10. контролу наплаћивања накнада за коришћење имовине Дистрикта, достављање података надлежним одјељењима о закупцима некретнина у вези с наплатом прописаних накнада и пружање помоћи за предузимање законских мјера за њихову наплату,
 11. контролу коришћења и одржавање некретнина,
 12. осигурање некретнина,
 13. пружање података и помоћи надлежним органима Дистрикта, укључујући помоћ за планирање извршавања капиталних пројеката, као и помоћ за потребе судских и других поступака везаних за имовину Дистрикта,
 14. израду и реализацију плана и програма инвестиционог одржавања некретнина у власништву Дистрикта,
 15. израду финансијског резултата и других финансијско-рачуноводствених извјештаја у складу с прописима и друге послове у овој области у складу с прописима Дистрикта,
 16. друге послове из ове области у складу с прописима Дистрикта.