Odjeljenje za obrazovanje

There are no translations available.

Odjeljenje za obrazovanje obavlja stručne, administrativne i ostale dužnosti iz nadležnosti Vlade, koje se odnose na:

  • provođenje zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i Distrikta iz oblasti obrazovanja, pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika;
  • materijalno – tehničku i kadrovsku podršku obrazovnim institucijama Distrikta;
  • donošenje nastavnih planova i programa u skladu sa standardima modernog, demokratskog i multietničkog društva;
  • saradnju između roditelja i nastavnog osoblja;
  • sprovođenje edukativnih programa u Distriktu;
  • ostale dužnosti iz nadleženosti ovog odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili naložene od strane gradonačelnika.
 
Запошљавање у образовању
zakazaniintervjuisr
rezultatiintervjuasr
Важни акти Одјељења за образовање
Икона датотеке 2017-04-12- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoskolskih kvalifikacija
Икона датотеке ОО- Правилник о измјенама и допунама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке 2016-11-02- Правилник о измјенама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке ОО-Правилник о запошљавању у образовним институцијама Брцко дистрикта БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о начину вођења матичних књига и евиденција о издатим дипломама и додацима диплома
Икона датотеке ОО- Правилник о поступку за оцјену услова за оснивање и почетак рада високошколских установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају јавних исправа које издаје акредитована и лиценцирана високошколска установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења евиденције наставника, сарадника и осталих запослених у високошколској установи на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења Регистра високошколских установа на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају Уговора о студирању