derbydinner.com, price of #KJdhYe, price of #KJdhYe, nett.com.au#buy-synthroid, generic #rsJsere without prescription, buy #yadkdhjf no prescription, retin-a-gel-0-1-, #jkdhdyvjv no prescription, nett.com.au#buy-esomeprazole-no-prescription, buy abilify, buy zoloft online, buy #jksjd online, purchase generic cheap #soAkjsos online no prescription #asdyJsllo, youthnet.org, buy #jksjd online, http://youthnet.org, http://youthnet.org#buy-online, http://youthnet.org#buy-online, buy #kngwnvpnxj online, buy #eaywllchz online, #jkdhdyvjv no prescription, click here, sale of lansoprazole without prescription

Pododjeljenje za privredni razvoj

There are no translations available.

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za privredni razvoj obavljaće sve poslove iz djelokruga rada vezanih za statistiku i analize, strateško planiranje i regionalnu saradnju, poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose s javnošću i mjere za unapređivanje investicija i druge poslove iz nadležnosti određene zakonom i drugim propisima, kao što su:

 • izrada statističkih izvještaja i periodična analiza privrednih pokazatelja;
 • identifikovanja razvojnih politika u oblastima koje su definisane kao prioriteti razvoja;
 • promocija strateških razvojnih programa za Brčko distrikt BiH i okruženje;
 • implementacije Strategije razvoja zasnovane na pretpostavkama intenzivnog razvoja;
 • regionalna saradnja;
 • promocija privrednih potencijala Brčko distrikta BiH;
 • podsticanja stranih i domaćih investitora za ulaganje u privredne projekte i povećanje zaposlenosti;
 • predlaganja mjera za eliminisanje prepreka koje usporavaju ili otežavaju investiranje i poslovanje preduzeća u Brčko distriktu BiH;
 • koordinacija sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom u realizaciji poslovnih inicijativa;
 • razvoj preduzetništva, posebno malih i srednjih preduzeća;
 • učešće u izradi zakona koji regulišu oblast privređivanja;