Pododjeljenje za ljudske resurse

There are no translations available.

Djelokrug rada:

  • Ostvaruje neophodne kontakte sa svim organima Vlade Brčko distrikta BiH, kako bi obezbijedilo koordinaciju u procesu upravljanja ljudskim resursima. Svim organima Vlade pruža administrativno-stručnu podršku i razvija procedure za upravljanje ljudskim resursima, te vodi ukupne procese kadrovske politike i sugeriše gradonačelniku potrebne procedure za upravljanje ovim procesima.
  • Pruža administrativno-stručnu podršku Odboru za zapošljavanje. Razvija procedure zapošljavanja, odgovara na zahtjeve za popunom radnih mjesta u organima Vlade, raspisuje konkurse i vrši prijem prijava na konkurs, utvrđuje mogućnosti internog regrutovanja i zapošljavanja, stara se o procesu otvorene konkurencije i utvrđivanja uslova za prijem u službu, priprema ugovore i rješenja kojim se regulišu radno-pravni odnosi službenika i namještenika. Na osnovu potreba organa Vlade, predlaže Organizacioni plan Vlade gradonačelniku, te prati njegovu primjenu.
  • Planira ukupan proces obuke (opštu i specijalističku) javnih službenika i namještenika, prati proces probnog rada i raspolaže budžetskim sredstvima za obuku javnih službenika i namještenika u organima Vlade, vodi proces polaganja stručnog i pripravničkog ispita, i uključuje se u međunarodne projekte obuke javnih službenika. Vodi proces razvoja karijere javnih službenika.
  • Razvija procedure za ocjenjivanje i nagrađivanje javnih službenika i namještenika, koordinira proces ocjenjivanja, pruža savjetodavnu i stručnu podršku neposredno pretpostavljenim koji vrše ocjenjivanje zaposlenih, te predlaže nagrađivanje javnih službenika. Vrši analizu, kao i predlaganje platnih razreda zaposlenih u organima Vlade. Predlaže, pokreće i prati procedure disciplinskih mjera, te sarađuje sa disciplinskom komisijom, Odborom za žalbe, kao i Službenikom za etiku.
  • Vrši uspostavljanje i vođenje evidencije i registra zaposlenih, radnih mjesta i druge evidencije značajne za proces upravljanja ljudskim resursima, te omogućava uvid u iste u skladu sa Zakonom o slobodi prustupa informacijama. Vodi potrebne evidencije o pravima zaposlenih (plate, različite naknade, regres, korištenje godišnjeg odmora, bolovanje, stručno usavršavanje, stipendiranje) te osigurava preko nadležnih organa Vlade ostvarenje navedenih prava.