Сервиси за грађане

Становник Брчко дистрикта је држављанин Босне и Херцеговине који:
  1. има пребивалиште у Брчком;
  2. који је имао пребивалиште у Брчком према попису становништва из 1991. године, а није стекао пребивалиште у било којој другој општини Босне и Херцеговине;
  3. који је стекао пребивалиште у Брчком у складу са законом, након пописа из 1991. године, а који је накнадно стекао статус расељеног лица, под условом да није стекао пребивалиште у некој другој општини Босне и Херцеговине.

Права и обавезе
Сви грађани Дистрикта имају право да уживају сва права и слободе гарантоване Уставом и законима БиХ и законима Дистрикта без дискриминације по било којој основи. Посебно, свако има право приступа свим јавним институцијама и објектима у Дистрикту, право да се слободно креће и одређује своје мјесто боравка, пословања или рада на цијелој територији Дистрикта, право да купује и продаје покретну и непокретну имовину у складу са законом.

Сви становници Дистрикта могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова у складу са законом.
Сви становници Дистрикта и сва физичка и правна лица која обављају пословну дјелатност или остварују добит у Дистрикту обавезна су учествовати у финансирању функција и овлашћења Дистрикта путем пореза, такси и доприноса у складу са законом.

Образовање
Свако лице у Дистрикту има једнако право на образовање без дискриминације. Основно образовање је обавезно и бесплатно. Средњосколско образовање је бесплатно.
Приватне школе и академске институције могу се оснивати у складу са законом.

Правно заступање
Свако лице против кога је покренут кривични поступак има право да се брани лично или да добије бесплатну правну помоћ, уколико нема довољно средстава за ангажује правног заступника.
У грађанским парницама, у складу са законом, бесплатна правна помоћ биће доступна становницима Дистрикта који немају средства за покривање свеукупних трошкова или дијела трошкова правне помоћи. За ове сврхе установљена је Канцеларија за пружање правне помоћи.

Јавно информисање
У Дистрикту се постује слобода информисања. Функционери Дистрикта ће обезбиједити увид јавности у активности Дистрикта, јавне документе, одлуке и званичне састанке благовременим, тачним и потпуним давањем информација. За ове намјене успостављен је Сектор за комуникацију.

Захтјеви грађана
Дистрикт одговара на све захтјеве физичких и правних лица и благовремено предузима одговарајуће радње на начин предвидјен законом.

Запослени у Дистрикту
Запошљавање јавног сектора Дистрикта врши се на основу професионалних способности, путем отвореног конкурса и одражава састав становништва.
 
respa_sr
Конкурси
Заказани интервјуи
pitanjazaposljavanjesr
Резултати интервјуа
Обрасци
Јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ
Обавјештења