Заказани интервјуи

ДокументиДодато

Уреди по : Имену | Датуму | Популарности [ растуће ]

Усмени нитервју за позицију члана Управног одбора Развојно гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ

  • Конкурс број: 05-000145/17, број акта: 02-1145СБ-0008/17
  • Датум конкурса : 01.03.2017
  • Датум усменог интервјуа: 05.06.2017.
  • Мјесто усменог интервјуа: просторије Одбора за запошљавање, улица Мехмедагића број 12. 
Канцеларија за управљање јавном имовином
  • Мајстор на одржавању јавних објеката

Конкурс број: 33-003883/16 од 29.12.2016
Термин тестирања : 09.05.2017.
Мјесто тестирања: Сала за едукације Дирекције за финансије.

respa_sr
Конкурси
Заказани интервјуи
pitanjazaposljavanjesr
Резултати интервјуа
Обрасци
Јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ
Обавјештења