Članovi Vlade Brčko distrikta BiH

   Прикажи # 
1 Градоначелник Брчко дистрикта БиХ
2 Замјеник градоначелника Брчко дистрикта БиХ
3 Главни координатор Владе Брчко дистрикта БиХ
4 Шеф Одјељења за јавну безбједност
5 Шеф Одјељења за стручне и административне послове
6 Шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу
7 Шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду
8 Шеф Одјељења за здравство и остале услуге
9 Шеф Одјељења за образовање
10 Шеф Одјељења за просторно планирање и имовинско правне односе
11 Шеф Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања
12 Шеф Одјељења за комуналне послове
13 Шеф Одјељења за јавне послове
14 Шеф Одјељења за јавни регистар
15 Шефица Одјељењa за eвропске интеграције и међународну сaрадњу