Одржана 47. редовна сједница Владе

5.9.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ одобрила је на 47. редовном засједању Нацрт закона о измјени Закона о премјеру и катастру непокретности у Брчко дистрикту БиХ по хитном поступку.

2018-09-05-47_RSV

Усвојен је и Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 30. 6. 2018. године. Влада Брчко дистрикта БиХ дала је позитивно мишљење на текст споразума између Савјета министара БиХ и Кабинета министра Украјине о међународном комбинованом транспорту. Усвојен је и Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним организацијама и другим организацијама за 2018. годину у Одјељењу за стручне и административне послове, Пододјељењу за подршку мјесним заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана – шести дио. Примљен је к знању Извјештај о уплаћеним и утрошеним средствима Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину од стране Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ те усвојен Акциони план за реализовање препорука из ревизорског извјештаја финансијског пословања Одјељења за комуналне послове за период од 1. 1. до 31. 12. 2017. године. Разматран је и усвојен Извјештај о извршењу Буџета Брчко дистрикта БиХ за јул 2018. године. Данас је окончана и 46. редовна сједница Владе на којој је примљена к знању Информација у вези са формирањем јединице за имплементацију развојних пројеката у Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ.